חדשות כל החדשות

 • ..
  הלכה לעולמה המהנדסת סילביה מנדלבאום

  ההלוויה היום, 7/7/15 , בשעה 18:00 

   

 • 20.04.2014
  מאמרים חדשים עבור הוועדה הישראלית למאור

  נוספו מאמרים חדשים שפורסמו לאורך חודש אפריל 2014 - גישה ישירה כאן

 • 24.05.2013
  הערוץ Youtube של ההתאגדות

  ביקרו בערוץ YouTube של ההתאגדות

 • 29.05.2015
  פרסום הנבחרים לאסיפה כללית של ההתאגדות

  פורסמה באתר רשימת צירי האסיפה הכללית של ההתאגדות.

  השמות מסודרים לפי א'-ב' של שמות המשפחה של הנבחרים.

  לעיון ברשימה, להלן הקישור

 • 02.07.2015
  סדנה: PV vs. Thermal Solar Energy

  02.07.2015 - 08:30-16:30

  מטרה הקנייתי ידע בנושא שיקולי כדאיות, רגולציה, תכנון תפעול הפעלה של מתקני הפקת אנרגיה מאנרגית השמש.

  קהל יעד מהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים, בודקים.

  מרצים
  מהנדס יוסי אליה, חברת ברייטסורס
  מהנדס דניאל וינדלר, יועץ

 • 03.03.2015
  קורס: בודק מתקני חשמל סוג 3

  03.03.2015 - 10.09.2015 שעות 17:00 - 20:00

  בודק חשמל סוג 2 וסוג 3 הינו היחיד שמוסמך על פי חוק החשמל לבצע בדיקת קבלה של מתקן חשמלי חדש או אשר עבר שינוי מהותי. תפקיד הבודק הוא לוודא שהביצוע של המתקן החשמלי נעשה ע"י חוק החשמל התקנות והתקנים ועל פי התכניות של המהנדס המתכנן ולאשר בחתימת ידו
  שלא קיימת במתקן שנבדק סכנה לאדם ולרכוש. עיקר הפעילויות במסגרת הקורס : לימוד עיוני, סדנאות מעשיות בשטח, הפעלת מכשירי מדידה,
  בדיקה של מתקן חשמל טיפוסי, כתיבת דוח בדיקה, סדנת הכנה למבחן.

  מטרת הקורס הנה להכשיר עובדים לבצע בדיקה של מתקן חשמלי חדש או אשר עבר שינוי מהותי ולאשר את המתקן לשימוש.
  הקורס הינו קורס הכנה לקבלת רישיון בודק סוג 3 מטעם משרד התמ"ת.

 • 15.06.2015
  סדנא: קורוזיה והגנה קתודית

  15.05.2015 08:30-16:00

  מטרה הקניית ידע תיאורטי ומעשי בנושא קורוזיה והגנה קתודית הכרה מעמיקה של תכנון ותחזוקת מערכות הגנה קתודית,שיטות בדיקה, כלים וציוד מדידה בתחום .
  קהל יעד מהנדסי חשמל,יועצים, מתכננים, האחראים על אחזקה .
  מרצה מהנדס מישה גילבורד, יועץ עצמאי

 • 03.08.2015
  קורס: חוק החשמל ותקנותיו, ובטיחות בעבודות חשמל

  03.08.2015 - 08.02.2016
  חוק החשמל ותקנותיו מסדירים את פעילות הענף בכל הקשור לרישוי, בטיחות, התקנת מתקנים חשמליים, ביצוע עבודות חשמל, פיקוח וכן את המקצועות, הדרגות, המתקנים, ההסמכות, האגרות וכל הנדרש להכשרה ורישוי בעלי מקצוע בענף החשמל. במהלך השנים פורסמו תוספות, תיקונים ועדכונים לתקנות, בהתאם לשינויים בענף ולהתפתחויות טכנולוגיות, כלכליות ואחרות. על העוסקים בתחום החשמל מוטלת החובה לפעול בהתאם
  לדרישות החוק ותקנותיו המעודכנות.
  התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה פיתחה קורס ייחודי אשר מוכר ע"י משרד הכלכלה לקבלת רישיון חשמלאי-מהנדס לפי חוק החשמל.

  מטרת הקורס: הכרה מעמיקה והקניית ידע תיאורטי ומעשי בנושא חוק החשמל ותקנותיו ובטיחות בעבודות חשמל לקראת קבלת רישיון חשמלאי-מהנדס.

  אוכלוסיית היעד: מהנדסי חשמל

  היקף הקורס: 92 שעות לימוד, 23 מפגשים שבועיים.

  מרכז הקורס: ד"ר דן וינשטוק

 • 06.08.2015
  קורס: הסמכת ממונה אנרגיה

  06.08.2015 - 04.02.2015

  עפ"י תקנות מקורות אנרגיה, "מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט או כל תאגיד, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו, ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה".

  התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל הינה מוסד מוכר להסמכת ממונה אנרגיה ע"י המשרד לתשתיות לאומיות.

  מטרת הקורס: הקניית ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים בנושא ניהול ושימור אנרגיה בדגש על ישום אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות חדשות לחיסכון
  באנרגיה, התייעלות וחסכון בהוצאות האנרגיה בארגון, פיקוח וצמצום של שריפת דלקים ופליטת חומרים מזהמים, מתן פתרונות יעילים לשמירת איכות האנרגיה בארגון ושמירה על איכות הסביבה בכלל.

  אוכלוסיית היעד: הקורס מיועד לכל העוסקים בתחום החשמל והאנרגיה: מהנדסים, טכנאים, מנהלי אחזקה, ממוני בטיחות, עובדי חשמל ואנשי
  טכנולוגיה העוסקים בתחום.

  היקף הקורס: 200 שעות לימוד, 25 מפגשים שבועיים, 24 שעות סיור המשולבים בקורס.

 • 13.05.2015
  סדנא: מוליכים וכבלי חשמל – מבנה, תכנון, בדיקות ויישומים

  13.05.2015 - 20.05.2015

  בכל מתקן חשמל ,לא משנה מה גודלו או מתח ההזנה שלו, מתעוררות שאלות ובעיות רבות בנושא כבלים. סוגיות רבות כגון התאמת הכבל לתנאי הסביבה, חיבור נכון של סיכוך ושריון הכבל, שדה חשמלי מסביב הכבל, נותרות ללא הטיפול המיטבי של גורמי התכנון ,בצוע או המזמין עצמו

 • 14.06.2015
  סדנא: פיקוח על בצוע מתקן חשמל מתח נמוך ומתח גבוה

  14.06.2015 - 28.06.2015

  מטרת הסדנה: העשרה והקניית ידע מעשי לעוסקים בפיקוח על בצוע מתקני חשמל

  אוכלוסיית היעד: מהנדסי חשמל, מתכננים, בודקים ואנשי תפעול

  מרצי הסדנה:
  • מהנדס יוסי בלבל – עצמאי
  • מהנדס אבישי רש – עצמאי
  • מהנדס איציק קלינפלץ - עצמאי

   

   

הרשמה להתאגדות צרו קשר
א ב ג ד ה ו ש
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31