חדשות כל החדשות

 • 20.04.2014
  מאמרים חדשים עבור הוועדה הישראלית למאור

  נוספו מאמרים חדשים שפורסמו לאורך חודש אפריל 2014 - גישה ישירה כאן

 • 24.05.2013
  הערוץ Youtube של ההתאגדות

  ביקרו בערוץ YouTube של ההתאגדות

 • 05.05.2015
  סדנא: PV vs. Thermal Solar Energy

  05.05.2015 - 08:30-16:30

  מטרה הקנייתי ידע בנושא שיקולי כדאיות, רגולציה, תכנון תפעול הפעלה של מתקני הפקת אנרגיה מאנרגית השמש.

  קהל יעד מהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים, בודקים.

  מרצים
  מהנדס יוסי אליה, חברת ברייטסורס
  מהנדס דניאל וינדלר, יועץ

 • 11.03.2015
  סדנא: חשיבות הבודק להבטחת מhתקני חשמל אמינים ואיכותיים במתח גבוהנמוך

  11.03.2015 - 01.04.2015

  יש חשיבות גדולה מאוד לבצוע בדיקת מתקן חשמל בצורה מקצועית ואמינה ביותר. המיומנות והנסיון של הבודק קובעים האם המתקן יהיה תקין מבחינת חוק החשמל ותקנותיו וחשוב מכל האם המתקן עונה לכל דרישות הבטיחות.
  מטרת הסדנה היא לפרט להדגיש את תפקיד של מזמין העבודה מצד אחד ושל הבודק מהצד השני. בנוסף, הסדנה מהווה ריענון למועמדים לקבלת רישיון בודק, על סוגיו.
  אוכלוסיית יעד: אנשי אחזקה , מתכננים , מהנדסים ובודקים מתח נמוך וגבוה
  מרצה :מהנדס בלבל יוסף - עצמאי

 • 03.03.2015
  קורס: בודק מתקני חשמל סוג 3

  03.03.2015 - 10.09.2015 שעות 17:00 - 20:00

  בודק חשמל סוג 2 וסוג 3 הינו היחיד שמוסמך על פי חוק החשמל לבצע בדיקת קבלה של מתקן חשמלי חדש או אשר עבר שינוי מהותי. תפקיד הבודק הוא לוודא שהביצוע של המתקן החשמלי נעשה ע"י חוק החשמל התקנות והתקנים ועל פי התכניות של המהנדס המתכנן ולאשר בחתימת ידו
  שלא קיימת במתקן שנבדק סכנה לאדם ולרכוש. עיקר הפעילויות במסגרת הקורס : לימוד עיוני, סדנאות מעשיות בשטח, הפעלת מכשירי מדידה,
  בדיקה של מתקן חשמל טיפוסי, כתיבת דוח בדיקה, סדנת הכנה למבחן.

  מטרת הקורס הנה להכשיר עובדים לבצע בדיקה של מתקן חשמלי חדש או אשר עבר שינוי מהותי ולאשר את המתקן לשימוש.
  הקורס הינו קורס הכנה לקבלת רישיון בודק סוג 3 מטעם משרד התמ"ת.

 • 18.05.2015
  סדנא: קורוזיה והגנה קתודית

  18.05.2015 08:30-16:00

  מטרה הקניית ידע תיאורטי ומעשי בנושא קורוזיה והגנה קתודית הכרה מעמיקה של תכנון ותחזוקת מערכות הגנה קתודית,שיטות בדיקה, כלים וציוד מדידה בתחום .
  קהל יעד מהנדסי חשמל,יועצים, מתכננים, האחראים על אחזקה .
  מרצה מהנדס מישה גילבורד, יועץ עצמאי

 • 03.08.2015
  קורס: חוק החשמל ותקנותיו, ובטיחות בעבודות חשמל

  03.08.2015 - 08.02.2016
  חוק החשמל ותקנותיו מסדירים את פעילות הענף בכל הקשור לרישוי, בטיחות, התקנת מתקנים חשמליים, ביצוע עבודות חשמל, פיקוח וכן את המקצועות, הדרגות, המתקנים, ההסמכות, האגרות וכל הנדרש להכשרה ורישוי בעלי מקצוע בענף החשמל. במהלך השנים פורסמו תוספות, תיקונים ועדכונים לתקנות, בהתאם לשינויים בענף ולהתפתחויות טכנולוגיות, כלכליות ואחרות. על העוסקים בתחום החשמל מוטלת החובה לפעול בהתאם
  לדרישות החוק ותקנותיו המעודכנות.
  התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה פיתחה קורס ייחודי אשר מוכר ע"י משרד הכלכלה לקבלת רישיון חשמלאי-מהנדס לפי חוק החשמל.

  מטרת הקורס: הכרה מעמיקה והקניית ידע תיאורטי ומעשי בנושא חוק החשמל ותקנותיו ובטיחות בעבודות חשמל לקראת קבלת רישיון חשמלאי-מהנדס.

  אוכלוסיית היעד: מהנדסי חשמל

  היקף הקורס: 92 שעות לימוד, 23 מפגשים שבועיים.

  מרכז הקורס: ד"ר דן וינשטוק

 • 06.08.2015
  קורס: הסמכת ממונה אנרגיה

  06.08.2015 - 04.02.2015

  עפ"י תקנות מקורות אנרגיה, "מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט או כל תאגיד, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו, ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה".

  התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל הינה מוסד מוכר להסמכת ממונה אנרגיה ע"י המשרד לתשתיות לאומיות.

  מטרת הקורס: הקניית ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים בנושא ניהול ושימור אנרגיה בדגש על ישום אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות חדשות לחיסכון
  באנרגיה, התייעלות וחסכון בהוצאות האנרגיה בארגון, פיקוח וצמצום של שריפת דלקים ופליטת חומרים מזהמים, מתן פתרונות יעילים לשמירת איכות האנרגיה בארגון ושמירה על איכות הסביבה בכלל.

  אוכלוסיית היעד: הקורס מיועד לכל העוסקים בתחום החשמל והאנרגיה: מהנדסים, טכנאים, מנהלי אחזקה, ממוני בטיחות, עובדי חשמל ואנשי
  טכנולוגיה העוסקים בתחום.

  היקף הקורס: 200 שעות לימוד, 25 מפגשים שבועיים, 24 שעות סיור המשולבים בקורס.

 • 13.05.2015
  סדנא: מוליכים וכבלי חשמל – מבנה, תכנון, בדיקות ויישומים

  13.05.2015 - 20.05.2015

  בכל מתקן חשמל ,לא משנה מה גודלו או מתח ההזנה שלו, מתעוררות שאלות ובעיות רבות בנושא כבלים. סוגיות רבות כגון התאמת הכבל לתנאי הסביבה, חיבור נכון של סיכוך ושריון הכבל, שדה חשמלי מסביב הכבל, נותרות ללא הטיפול המיטבי של גורמי התכנון ,בצוע או המזמין עצמו

 • 05.05.2015
  סדנא: תחזוקת מתקני חשמל - מנועים ושנאים

  05.05.2015

  מטרת הסדנה: להעשיר ולהקנות ידע תיאורטי ומעשי לעוסקים בתחום תחזוקת מתקני חשמל

  אוכלוסיית היעד: מהנדסים והנדסאי חשמל ואלקטרוניקה

  מרצי הסדנה:
  • מהנדס דוד זוניס
  • מהנדס סרג'יו הולינגר

  תוכנית הסדנה:
  • שנאים - תקלות בליפופי השנאי והערכת מצב הבידוד, תקלות וטיפול במע' הקירור, הערכת מצב השמן, תדירות והרכב הבדיקות
  • מנועים - תחזוקה חשמלית ומכאנית של המנוע, תחזוקה חזויה המבוססת על בדיקות חשמליות ומכניות, הגנות, אחזקת מנועים מווסתי מהירות ווסתי מהירות

 • 08.01.2015
  קורס: חישובי תאורה

  08.01.2013 - 19.03.2015

  הקורס יכלול 40 שעות לימוד (10 מפגשים של 4 שעות לימוד)
  מטרה: רכישת ידע וניסיון מודרך בשימוש בתכנות לחישובי תאורה המובילות בעולם
  אוכלוסיית יעד מהנדסי חשמל, אנשי שיווק, העוסקים בתחום
  מרצים 
  • מהנדס אלכס גולדין
  • מר חיים סמו
  • מהנדס דני קלינה
  • מהנדס יצחק יהיד
  נושאים נבחרים 
  • מבוא לחישובי תאורה ממוחשבים
  • תוכנה AGI32
  • תוכנה RELUX
  • תוכנה DIALUX

 • 29.03.2015
  סדנא: תחזוקת מיתקני חשמל מערכות UPS וגנראטורים

  29.03.2015 08:30-16:30

  מטרת הסדנה: להעשיר ולהקנות ידע תיאורטי ומעשי לעוסקים בתחום תחזוקת מתקני חשמל

  אוכלוסיית היעד: מהנדסים והנדסאי חשמל ואלקטרוניקה

  מרצי הסדנה:
  • מהנדס אבי פינס – יועץ ומומחה בתחום מערכות אל פסק
  • מהנדס חיים כהן – יועץ ומומחה בתחום גנרטורים

הרשמה להתאגדות צרו קשר
אפריל, 2015     כל האירועים
א ב ג ד ה ו ש
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30