החברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל

אודות החברה הכלכלית

החברה מבצעת חוות דעת, מספקת מומחים בתחום עיסוקה, מבצעת סקרים טכנולוגיים הנדסיים ומספקת שרותי בדיקות נאותות טכנולוגיות - TDD. לצורך כך, עומד לרשות החברה מאגר מומחים שהוסמכו על ידי ההתאגדות, הכולל מהנדסים וחוקרים באקדמיה, העוסקים בתחומים ייחודיים ובעלי ותר עתיר בעבודתם. כמו כן, עומדים לרשות החברה מומחים מגופים בינלאומיים עמם אנו מקיימים קשרי עבודה. 

השירותים אותם מציעה החברה הכלכלית:

בדיקות נאותות וחוות דעת: 

- בדיקות נאותות טכנולוגיות (TDD) 
- שרותי עד מומחה לבתי משפט
- ייעוץ מומחה לחברות ביטוח
- פישור וגישור בנושאים טכנולוגיים הנדסיים
- כתיבת ניירות עמדה ותוכנית אסטרטגיות

ניהול פרויקטי תשתית - הספק ואנרגיה: 

- לווי מקצועי
- בקרת פרויקטים
- כתיבת תוכניות לפרויקטים

בדיקות ותאימות לתקנים: 

- בדיקות תקופתיות
- אישור עמידה בתקנים
- הסמכת קווי ייצור ומעבדות
- תאימות לחוק החשמל

הכשרה מקצועית:

- קורסים מקצועיים
- ימי עיון וסנדאות
- כנסים מקצועיים
- השתלמויות

כיצד אנו עובדים: 

לאחר ניתוח ראשוני של הפעילות הנדרשת, מוגשת הצעה ללקוח הכוללת דרך פעולה להמשך ביצוע התהליך ובהתאם למקרה מוקם צוות בדיקה בראשות מומחה בכיר או יועץ בודד. הדו"ח הסופי מוגש ללקוח לאחר עיון נוסף מצד בכירי החברה, להבטחת עמידה בדרישות הלקוח ויעדי הבדיקה. הקמת צוותים אד הוק בסביבה מקצועית מונעת סיכון של הטיית חוות הדעת משיקולי מסחר או ניגוד אינטרסים מסחרי. 

הרשמה להתאגדות צרו קשר
א ב ג ד ה ו ש
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30