חוגים מקצועיים

חוג הנדסה אופטית

מנהל החוג: ד"ר רמי פינקלר

הכנס להנדסה אופטית 2014 Optical Engineering

במכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין Ort Hermelin College
ביום ד' כ"ו באדר א' תשע"ד Wednesday, February 26, 2014
חינם לחברי ההתאגדות
פרטים נוספים More information


החוג להנדסה אופטית הינו חוג מקצועי לחברי קהיליית העוסקים ומתעניינים בפוטוניקה שהינה דיסציפלינה הכוללת את המדע והטכנולוגיה בתחומי האופטיקה והאלקטרואופטיקה.

קהיליית האופטיקה בישראל כוללת כ- 750 חוקרים וסטודנטי מחקר באקדמיה אשר רובם במחלקות הפיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומיעוטם במחלקות ייעודיות לאופטיקה. כ- 6,000 מהנדסים ומדענים מועסקים בתעשייה כאשר עיסוקם העיקרי הינו באופטיקה. תעשיות רבות נוספות משלבות ציוד אופטי בתוצרתן, בתחומים רבים ומגוונים כגון: מכשור רפואי (דיאגנוסטי וטיפולי), תקשורת אופטית, צילום ועיבוד תמונה (ליישומי הגנה, בשוק הביטחוני ובתחום בקרת תהליכים), חישה מרחוק, מגוון יישומי ליזר בתעשייה, תעשיית המיקרו אלקטרוניקה והמוליכים למחצה, יישומי תאורה ובמערכות להפקת אנרגיה מתחדשת. האומדן הכולל של קהיליית הפוטוניקה בישראל עומד על 10,000 חברים. תעשיית הפוטוניקה אינה מאוגדת כסקציה עצמאית אך היקפה מחד גיסא, והאינטראקציה בינה לבין תעשיות רבות מאידך גיסא, הופכת אותה לנדבך משמעותי וחשוב בתעשייה הישראלית בכלל ובתעשיית ההי-טק בפרט. בכנס ליסבון של השוק האירופי נבחרה הפוטוניקה כאחד מחמשת התחומים בהם יתמקד השוק המשותף כדי להשביח את הכלכלה האירופית.

מטרות החוג רבות ומגוונות, וכוללות בין היתר:

  • פורום ובמה לחברים לצורך עדכון, ליבון ודיון בסוגיות מקצועיות,
  • קידום מפגשים מקצועיים הממוקדים בתחום נבחר, המכסים מגוון רחב של נושאים ומפגשים משותפים עם קהיליות המשתמשים בפוטוניקה.
  • הצגת צרכי התעשייה בפני מסגרות החינוך האקדמי,
  • קיום דו-שיח פעיל עם ספקי הציוד והשירותים לקהילייה,
  • קיום וקידום הדרכה מקצועית בתחומים בהם נדרש ריענון ידע כמו גם בתחומי ידע חדשים ושילוב במסגרות הדרכה בינלאומיות בתחום. מימוש מערך לימודי המשך באופטיקה בשיתוף האקדמיה,
  • שיתוף פעולה עם אגודות וארגונים בארץ ובעולם לקידום התחום,
  • ייזום פעילויות לסטודנטים וקיום פורום תמיכה בחברים הצעירים בראשית דרכם המקצועית,
  • קיום מערכת השמה לחברי הקהילייה האופטית בישראל,
  • ייצוג ציבור החברים בפני גורמים ממשלתיים ומוסדיים, וייצוג הקהילייה הישראלית בפורומים בינלאומיים,
  • שותפות בפעילות התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל.

לחוג יושב ראש והנהלה הנבחרים על ידי חברי החוג, החוג פתוח בפני כל חברי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל, הפועלת כעמותה והשיגה רבות לקידום ההנדסה, המדע והמחקר. חברי הקהילייה האופטית בישראל מוזמנים להצטרף ולהשביח.

עודכן: 27.09.2011

פורום החוג

רק גולשים רשומים רשאים להוסיף תגובות בפורום
הרשמה להתאגדות צרו קשר
אפריל, 2017     כל האירועים
א ב ג ד ה ו ש
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30