קישורים

מכון התקנים הישראלי

הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה

תקנים בינלאומיים, פירסומים.

International Electrotechnical Commission (IEC)

חברת החשמל

אתר רשמי של חברת החשמל. כולל מידע חשוב ללקוחות וספקים

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הרשות לשרותים ציבוריים - חשמל

הסדרה ופיקוח על מתן שירותים ציבוריים בתחום חיוני - חשמל.  ארבעה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים; קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות; טיפול למול צרכני חשמל, מתן רשיונות, עם שמירה על איזון אינטרסים בין הצרכנים, חברת החשמל, יצרני חשמל והמדינה.

המשרד לכלכלה ולתעשייה - היחידה לרישוי חשמלאים

היחידה לרישוי חשמלאים

רק חשמלאי עם רישיון מתאים!  (סרטון)

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc

הרשמה להתאגדות צרו קשר
א ב ג ד ה ו ש
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31